Behandling med Atlantomed-metoden

Vår Atlasbehandling bygger på Atlantomed-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan.

Vi utför inga ryck eller knäckningar.

Välj mottagning

AtlantoVib

Vid behandling med Atlantomed-metoden används speciella patenterade vibrationsinstrument, AtlantoVib, för att massera djupt liggande muskler och ligament längs ryggen och nacken. for test by Amin

AtlantoVib bygger på principen om resonans.

Unik tillämpning av resonans ger en massage som verkligen når ner på djupet av muskler och vävnad på grund av att utrustningen kontinuerligt arbetar med olika frekvenscykler. Slutprodukten är givetvis att få till stånd en avslappning av muskulaturen på de ställen den varit spänd.

Den mest betydande innovationen är att den för ändamålet specialutvecklade utrustningen, AtlantoVib, är den enda massageenhet på marknaden som använder principen om resonans.

atlantovib

atlantovib

Vad är då resonans?

Resonans är ett inom fysiken välkänt mekaniskt fenomen. När ett materiellt föremål utsätts för en bestämd svängning förstärks denna ytterligare genom att föremålet självt börjar svänga.

Alla föremål har i praktiken bara en enda frekvens vid vilken de, beroende på vikt, form och storlek, ”vibrerar” eller svänger med. Ett materiellt föremål kan endast fås att svänga på det här sättet genom inverkan av en exakt matchande frekvens. Även om den mänskliga kroppen inte är ett fast föremål i dess egentliga mening, sker ett liknande fenomen.

Tester som genomförts av Atlantomed i Schweiz har gjort det möjligt att fastställa vid vilken resonansfrekvens en muskel bäst reagerar.

Då musklerna är av olika längd och storlek och har olika tonus finns det ett helt spektrum av olika resonansfrekvenser. Varje muskel har en egen resonansfrekvens. AtlantoVib alstrar kontinuerligt olika frekvenscykler vilket möjliggör en mycket effektiv avslappning av musklerna.

frekvens

frekvens

Traditionella massageapparater alstrar bara en enda oförändrad frekvens som bland annat är för hög. Några apparater går även att ställa in manuellt men frekvensen förblir sedan oförändrad.

Genom att muskelns egen resonans utnyttjas i stället för att bara få den att vibrera, uppnås en avsevärt djupare avslappning. På det här sättet får man på samma behandlingstid ett långt mer tillfredsställande resultat.

I princip är det ett upphävande av muskulaturens restspänning: Genom denna djupa muskelavslappning kan kroppshållningen återgå i riktning mot sitt idealtillstånd.

När frekvensen hos AtlantoVib precis överensstämmer med muskelns egen resonansfrekvens sker avslappningen oerhört snabbt och det överträffar allt man tidigare sett.

En ytterligare fördel med AtlantoVib är att man når även de djupast liggande områdena, som inte kan nås med andra massagemetoder. Svängningarna överförs till och tränger igenom hela kroppen, utan att vara skadliga för några organ.

Frekvenserna hos AtlantoVib varierar hela tiden och når därmed alla muskler – de största, de minsta och de allra spändaste.

AtlantoVib används parvis (2 apparater samtidigt), så att en ytterligare frekvensmodulering uppnås. Frekvenserna adderas och subtraheras till och från varandra på ett sätt så att svängningar av olika intensitet och frekvens uppstår. Dessa ändras kontinuerligt vilket betyder att musklerna inte hinner vänja sig vid dem – och därför slappnar av ännu snabbare.

Med andra metoder som använder sig av en enda apparat utan resonans och modulering går det inte att uppnå samma djupa avslappning som med Atlantomed-metoden.

Den här innovationen erbjuder den behandlade individen en väsentlig fördel, då till och med de mest envisa, långvariga spänningarna effektivt kan minskas eller avlägsnas.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare:

Den sammandragande enheten i muskelvävnad som stöttar skelettet kallas ”sarkomer”.

Långvariga muskelsammandragningar ger upphov till en slags ”hysterescykel”* vid förlängning av muskelns sarkomerer. I själva verket förkortas då vissa kroppsstödjande muskler, vilket ger upphov till en sämre kroppshållning och resulterande smärtor och värk.

Sacromere muskel

Sacromere muskel

Vad är hysterescykeln?

Hysteresfenomenet är huvudsakligen känt från området magnetism (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Hysteres). Som en sammanfattning kan man förklara det som ett fenomen där ”ditvägen” inte är densamma som ”tillbakavägen”.

Med referens till en muskel, stannar denna kvar i sitt läge något, då den en gång spänts, och framför allt när spänningen varat över en längre tid – man kan kalla det ett restspänningstillstånd. Därigenom inträder en ”minneseffekt” och muskeln har svårigheter att fullständigt nå tillbaka till den ursprungliga avslappningen, utan kan förbli delvis spänd och därmed kortare.

Inom anatomi talar man i regel om förhårdnade muskler och om förhöjd muskeltonus, men orsakerna därtill förklaras normalt inte i detalj. Framför allt finns det ingen verklig lösning på detta problem, förutom massage som inte har någon långvarig bestående verkan eller muskelavslappnande medel med begränsad verkan som vid långvarigt intag kan vara skadliga!

Den resonansfrekvens som skapas av AtlantoVib får sarkomererna att svänga på sådant sätt att denna ”minneseffekt” neutraliseras. Musklerna får alltså möjlighet att återta sin ursprungliga längd (med andra ord sitt ursprungliga avslappnade tillstånd).

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Där får du bland annat hälsotips, information om våra behandlingar samt senaste nytt.

Du kan när som helst säga upp nyhetsbrevet.

Please enable the javascript to submit this form

Kontakta oss

Kontakta oss på tfn för att boka tid eller för att fråga oss om behandlingen.

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa. Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 27.000 personer i Sverige.

10 ars
Kontakta

Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Stockholm - Globen

Snabbmeny