Extra Atlasbehandling

Denna behandling är till för dig som redan genomgått en Atlasbehandling (inkl återbesök) baserad på Atlantomed-metoden.

Proceduren är den samma som vid din första Atlasbehandling. Vi undersöker nacken, kontrollerar huvudets rörelseförmåga samt mäter och dokumenterar eventuella snedbelastningar i din kropp. Därefter ges en ny atlasbehandling på samma sätt som vid ett nybesök. 

Vid en Extra Atlasbehandling ingår inget återbesök i priset. Men man kan boka en behandling med kompletterande djupverkande vibrationsmassage.

Tid: ca 60 minuter

Pris: 1250 kr (återbesök behövs som regel inte och ingår ej, eventuell uppföljande behandling med kompletterande djupverkande vibrationsmassage kostar 895 kr).

Extra Atlasbehandling

Extra Atlasbehandling