Behandling med Atlantomed-metoden

Vår Atlasbehandling bygger på Atlantomed-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. Vi utför inga ryck eller knäckningar.

Välj mottagning

Tips till dig med whiplashskada

Whiplashskada

Våra Atlasterapeuter möter ofta personer som har långvariga besvär efter en whiplashskada. Men vad är en whiplashskada och vad kan man göra om man drabbats? Samt vad kan man göra själv efter en eventuell Atlasbehandling hos oss om man lider av en whiplashskada?

 

Vad är en whiplashskada?

WhiplashskadaEn whiplashskada eller pisksnärtskada kan beskrivas som en skada eller långvariga besvär som uppkommit efter en släng med huvudet, först åt ena hållet och sedan åt andra hållet likt en pisksnärt. Whiplashskador kan även uppkomma vid olyckor där huvudet endast slängs åt ett håll.

Trafikolyckor är en vanlig orsak till whiplashskada men även sportolyckor, arbetsplatsolyckor eller fallolyckor kan vara en orsak. Värst skador inträffar oftast när olyckan sker från sidan.

 

Symptom och skador

Symptom som förekommer vid en whiplashskada är:

 • värk och stelhet i nacken
 • käkproblem
 • huvudvärk
 • yrsel
 • tinnitus
 • domningar och pirrningar i axlar, armar och fingrar
 • koncentrationssvårigheter
 • minnessvårigheter 

Vissa upplever även en form av smärtspridning från nacken till andra delar av kroppen. En del får kronisk värk och kanske även diagnostiseras med att ha fibromyalgi.

En whiplasholycka kan även orsaka skador på muskler, ligament, diskar, kotor och nerver i nacken. I vissa fall kan även blödningar eller frakturer förekomma akut. Om du nyligen råkat ut för en olycka där du fått en kraftig släng med huvudet så bör du kontakta sjukvården för att ta reda på om du fått några blödningar, frakturer eller mjukdelsskador.

 

WAD-grad

WAD, som står för Whiplash Associated Disorder, är en klassificering av pisksnärtsskador framtagen av The Quebec Task Force.

 • WAD 0: Inga besvär från nacken och inga kliniska fynd funna.
 • WAD 1: Man upplever nackvärk och stelhet, men inga kliniska fynd funna.
 • WAD 2: Man upplever nackbesvär och kliniska fynd funna i muskler eller skelett.
 • WAD 3: Man upplever nackbesvär och kliniska neurologiska fynd kan konstateras.
 • WAD 4: Man upplever nackbesvär och benbrott eller luxationer kan konstateras i halsryggen.

Den Svenska Whiplashkommissionen föreslår en förenkling av modellen där WAD 0 och WAD 4 inte ska räknas som tecken på whiplashrelaterad skada.

 

Diagnos och tidigt omhändertagande

Vid en olycka med en kraftig släng med huvudet så är det viktigt att du kontaktar sjukvården och får träffa en läkare för en medicinsk utredning samt vård och råd. Vid en allvarlig skada kan det bli aktuellt med operation.

Även om man inte upplevde olyckan som kraftig eller våldsam, men ändå får besvär efter olyckan, så kan det vara bra att kontakta vården för en medicinsk utredning. 

Whiplashkommissionen skriver att en tidig diagnos är också viktig på grund av den speciella försäkringssituation som råder efter trafikolyckor. Ta därför även kontakt med ditt försäkringsbolag så snart du kan efter en olycka.

 

Många upplever tyvärr misstro från vården

Av de som drabbats av en whiplashskada upplever tyvärr vissa att de inte blir betrodda om inga kliniska fynd kan påvisas som förklarar deras besvär. 

I slutrapporten för whiplashkommissionen kan man läsa att även diagnosen whiplashskada som sådan är omstridd eftersom det sällan kan konstateras några objektiva fynd vid kliniska undersökningar. Samtidigt som många personer som varit med om whiplashtrauma upplever en rad symtom som nackvärk, stelhet, minnes- och koncentrationssvårigheter mm och problemen kan utvecklas över tid.

Det är viktigt att inte låta sig nedslås. Ibland kan man begära en second opinion (ny medicinsk bedömning av annan läkare). Läs här om hur man begär en ny medicinsk bedömning.

Men om inga kliniska fynd kan göras så behöver det dock inte betyda att det inte finns några skador. Det kan finnas skador som inte syns på röntgen eller magnetkamera men som ändå påverkar ens välmående. Dessutom är det relativt vanligt att man kan få besvär trots att inga kliniska skador är direkt påvisbara. Bland annat kan samspelet mellan olika lager av muskler i nacken vara skadat hos patienter med whiplash.

Sjukgymnasten Gunnel Peterson har dessutom med hjälp av en ny mätmetod med ultraljud kunnat visa att nackmusklerna inte samarbetar som de ska hos skadade patienter. 

Flera studier har visat att det finns degenerativa förändringar i form av fettlagringar i vissa djupa bakre nack- och ryggmuskler samt vissa främre nack/halsmuskler hos personer med svåra besvär efter whiplashtrauma. Man tror att besvären kan bero på skador eller störningar på segmentella strukturer (muskler, ligament, diskar, facettleder) som kan leda till inflammation. Den ökade fettinfiltrationen kan både leda till att muskeln har svårare att dra ihop sig, samt orsaka ett försämrat samspel mellan djupa och ytligare muskler i nacken. 

Oavsett om det symptom som man upplever kan förklaras genom en bakomliggande skada eller inte så finns det stor anledning att söka hjälp om besvären kvarstår över tiden. Det kan handla om behandling eller träning hos sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, akupunktör, massör eller annat.

 

Vad kan man göra vid långvariga besvär efter ett whiplashtrauma?

Det finns inget enhetligt sätt att behandla en whiplashskada. Vad som fungera för en person kanske inte fungerar för en annan. Man kan behöva pröva sig fram och kanske även göra flera saker samtidigt för att stimulera läkning.  

 • Sjukgymnast.
  En duktig fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa dig med träning, ergonomisk rådgivning samt vissa typer av behandlingar. 

  En del sjukgymnaster arbetar med akupunktur och andra med OMT (Ortopedisk Manuell Terapi). 

  I ett avhandlingsarbete har sjukgymnasten Gunnel Peterson studerat träningseffekter på whiplashskador. Resultaten visade bland annat att hos de patienter som genomfört nackspecifik träning hos sjukgymnast ökade uthålligheten i nackmusklerna påtagligt.

  I dag behöver man ingen remiss till fysioterapeuter (sjukgymnaster). Det gäller i alla landsting. Även om du väljer att gå på flera andra typer av behandlingar så kan det vara bra att ha en kontakt med en sjukgymnast.

 • Akupunktur.
  Akupunktur är idag en av de vanligaste behandlingarna vid whiplashskada.

 • Cervikal mobilisering/manipulation.
  Det finns visst stöd för att ledmanipulation i halskotpelaren kan vara bra vid långvariga bevär efter whiplashtrauma. Alltså behandling hos kiropraktor/naprapat eller osteopat som manuellt korrigerar vad man i folkmun kallar låsningar i leder mellan kotor i nacken.
  OBS! Vi brukar dock mana till försiktighet vid manipulation med hastiga ryck eller vridningar i de översta nacklederna kring atlaskotan och axis. Det finns känsliga blodkärl området. Vi rekommenderar istället metoder där man lägger större vikt vid behandling av mjukdelarna för behandling av dysfunktioner i övre nacklederna.  

 • Vi rekommenderar dessa övningar för nacken

  Lejonträning:
  {videobox}Z3iQZ1ELyOA||width=300, height=222 {/videobox}
  Lejonträning är en modell för träning av nacke och halsrygg med hjälp av gummiband. Modellen är framtagen av leg sjukgymnasten Elna Jonsson. Läs mer om Lejonträning på www.lejontraning.se som skapats av legitimerade sjukgymnasten Anders Agetorp. Där finns detaljerade råd för träningen.

  Se mer utförlig beskrivning av Lejonträning samt ytterligare övningar här: .

 • Magnesium.
  Testa att äta tillskott med magnesium för att se om det kan lindra dina besvär. Magnesium är ett mycket viktigt mineral för muskelfunktionen och nervsystemet. Läs mer om magnesium.

   

 • Massage.  
  Att massage kan ha lindrande effekt på värk i muskler och bindväv är välkänt.  

 • Var snäll mot dig själv.
  Avslutningsvis. Glöm inte bort att vara snäll mot dig själv. Pressa dig inte för hårt. Ha inte för bråttom att komma tillbaka. Rehabilitering från en whiplashskada kan ta mycket lång tid.

 

Läs/se även:

 


Atlasbehandling vid Whiplashskada

Kan man behandlas med Atlasbehandling baserad på Atlantomed-metoden om man är whiplashskadad? Hur går i så fall behandlingen till vid er behandling?

Om du nyligen drabbats av whiplashrelaterat våld så bör du undersökas av en läkare, för att utesluta eventuella sprickor, frakturer eller blödningar, innan du genomgår någon behandling hos oss. Vi rekommenderar i så fall att du väntar 1-2 månader efter att din whiplashskada uppstått innan din behandling inleds. Om skador med säkerhet har uteslutits är dock rekommendationen att komma under behandling så snart som möjligt efter en olycka.

Så här behandlar vi

Med vår metod är målet att komma ned så djupt som möjligt i muskler och ligament nära kotlederna. För att göra detta så behandlar vi med djupverkande vibrationer mot specifika punkter i nacken och längs ryggraden. 

Stort fokus ligger på massage av den så kallade nackrosetten som är förbunden med atlaskotan (C1) samt dens axis (C2). Dessa kotor bildar tillsamman med skallen den övre samt nedre nackleden.

Vidare behandlas även de djupt liggande stabiliserande musklerna längs hela ryggraden (de segmentella musklerna multifidus & rotatores). Även punkter i höft/sacrum behandlas.

Ytligare lager av muskler och bindväv behandlas så att säga på "köpet". Även flera myofasciella triggerpunkter sammanfaller med de punkter som vi behandlar.  

Se exempel på punkter i nacken som behandlas nedan:

I vissa fall behandlas även halsmuskeln sternocleido mastoideus och eventuella triggerpunkter där.

Läs mer om vår Atlasbehandling

Läs mer om Atlasbehandlingen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Där får du bland annat hälsotips, information om våra behandlingar samt senaste nytt.

Du kan när som helst säga upp nyhetsbrevet.

Please enable the javascript to submit this form

Kontakta oss

Kontakta oss på tfn för att boka tid eller för att fråga oss om behandlingen.

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa. Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 27.000 personer i Sverige.

10 ars
Kontakta

Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Stockholm - Globen

Snabbmeny