Behandling med Atlantomed-metoden

Vår Atlasbehandling bygger på Atlantomed-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan.

Vi utför inga ryck eller knäckningar.

Välj mottagning

Personuppgiftspolicy

 

Företag

Juridiskt namn: Atlantotec Nordic AB.

Varumärke eller annan benämning: Atlaskotan, Atlantotec, Atlantomed

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Atlantotec Nordic AB, Falkholmsgränd 31, 127 46 Skärholmen

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bokadirekt

Vid en bokning av undersökning eller behandling hos oss sker en registrering i vårt bokningssystem Bokadirekt. Bokningen sker på plats på mottagningen, via telefon eller online av kunden själv.

Vi inhämtar personuppgifter som förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress samt mobilnummer för att kunna skicka bokningsbekräftelse och påminnelse inför behandling samt för fakturering. Kunden kan även själv skriva in egna kommentarer med information till oss i en fritextruta.

Vid val att betala med Klarna ingås separat avtal med Klarna. Till Klarna lämnas nya/separata personuppgifter för att administrera köp av behandlingen. För att betala via faktura måste du uppge ditt personnummer till Klarna.

De uppgifter som registreras i Bokadirekt i samband med bokningen kan även komma att användas av oss för att hantera vår kundrelation samt i marknadsföringssyfte. Det kan exempelvis röra sig om att vi kontaktar kunden via telefon, e-post eller nyhetsbrev. Man kan när som helst tacka nej till nyhetsbrev, begära att personuppgifter rättas eller tas bort, samt få ett utdrag av sina uppgifter genom att kontakt oss.

Vi sparar dina uppgifter i Bokadirekt så länge du är en kund hos oss.

Frågeformulär/journal

Verksamheten med icke legitimerad personal gör att det inte finns lagligt krav på att föra journal. Vi brukar dock i normala fall föra någon form av journal eller minnesanteckningar över undersökning/behandling. Detta för att kunna skapa en meningsfull behandlingsplan.

Första gången en kund besöker oss för en undersökning eller behandling brukar man få fylla i formulär med kontaktuppgifter, uppgifter om hur man hittade oss, hälsofrågor samt välmåendefrågor.

I våra formulär finns oftast en möjlighet att på frivillig basis ange personnummer. Att uppge personnummer är dock inget tvång, Men om man uppger det så anser vi att man givit sitt samtycke till att vi sparar denna uppgift om personnummer. Anledningen till att vi frågar efter personnummer kan vara att det är bra att ha dessa uppgifter om du exempelvis vill att ditt försäkringsbolag ska kunna efterfråga journalkopior i ett ärende där du sökt ersättning för skada vid exempelvis en fall-, arbets- eller trafikolycka.

I våra formulär kan man uppge adressuppgifter. Dessa uppgifter används för att kunna skriva faktura, kontantfaktura eller kvitto. Uppgifterna kan även användas för att skicka dig kopia på journaler eller annan dokumentation.

I våra formulär kan man på frivillig basis uppge yrke/sysselsättning. Detta är mest för att vi ska kunna få en helhetsbild av dig i behandlingshänseende. Om du exempelvis arbetar som tandsköterska kan det ge oss en ledtråd om att din arbetsställning kan skapa problem med spänningar i nacken.

Vi ställer frågor om ditt hälsotillstånd. Detta för att kunna avgöra om det föreligger någon direkt eller indirekt kontraindikation mot att behandling överhuvudtaget skall genomföras.

Vi ställer frågor om hur du mår. Exempelvis: Har du huvudvärk? I så fall hur ofta och hur kraftigt? Detta är till för att kunna följa upp om dina besvär har minskat vid återbesöket. Det är frivilligt att svara på dessa frågor. Vi frågar dock efter ditt samtycke om denna uppföljning får visas för andra.

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon annan part utan din tillåtelse. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Undersökningsbilder

Vid undersökning av rörlighet i nacke samt eventuella snedbelastningar bilddokumenteras kroppshållningen och rörligheten.

I mån av kapacitet/möjlighet så kan vi spara/arkivera dessa bilder för att det ska finnas tillgängliga som historik vid framtida behandlingstillfälle. Detta är en service till våra kunder. Vi har själva ingen nytta av dessa bilder.

Om man som kund inte önskar att vi sparar dessa bilder så raderas de.

Bokföringssystem

När man som kund betalar sin behandling eller varit hos oss så krävs att vi registrerar namn och kundadress på den eventuella fakturan eller kontantfakturan. För att kunna skicka faktura eller kontantfaktura via e-post så krävs att vi registrerar din e-postadress.

Bokföringslagen kräver att vi sparar vissa uppgifter i 7 år.

E-post

Vi använder e-post för att kommunicera med våra kunder. Kunder kontaktar oss eller vi kontaktar dem. Det kan röra en fråga om lediga tider eller frågor om behandlingen. Vi använder Google Gmail som verktyg för att hantera e-post.

Normalt sett raderar vi e-post innehållande personuppgifter efter 2-3 månader. Om vi behöver spara någon information så sparar vi den oftast i ett annat system, eller skriver ut den informationen och arkiverar den tillsammans med din pappersjournal.

Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett Nyhetsbrev, ungefär en gång per månad, med relevanta tips för att hjälpa de som eventuellt vill jobba på att förbättra sin egen situation, samt meddela aktuella aktiviteter. I varje nyhetsbrev finns möjlighet att säga nej till fler utskick. Vi respekterar i så fall detta önskemål och man tas bort från framtida utskick.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Om du samtyckt till att registreras som kund genom att ge oss dina personuppgifter i samband med att du velat bli undersökt och/eller genomgått en behandling, sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund samlar vi inte in dina personuppgifter från andra källor.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss genom att skicka ett brev eller via e-post.

Du får gärna rätta eventuella felaktiga uppgifter, kontakta oss då gärna via e-post.

Förändringar och uppdateringar
Vid förändringar och uppdateringar av personuppgiftspolicyn publiceras de på www.atlaskotan.net/personuppgiftspolicy

Tillsynsmyndighet
I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet.

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Där får du bland annat hälsotips, information om våra behandlingar samt senaste nytt.

Du kan när som helst säga upp nyhetsbrevet.

Please enable the javascript to submit this form

Kontakta oss

Kontakta oss på tfn för att boka tid eller för att fråga oss om behandlingen.

Kort om oss

Atlaskotan är ett koncept för behandling baserad på den innovativa Atlantomed-metoden med samlade erfarenheter från över 200.000 behandlade klienter i Europa. Sedan starten i april 2008 har våra mottagningar behandlat ca 27.000 personer i Sverige.

10 ars
Kontakta

Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Stockholm - Globen

Snabbmeny